# Admission 2018
 
NDA 2013-14

NDA 2013-14

NDA II 2013-14  – 23 Selections

106

Ujjawal Kanodia
S/o Sh. Rajesh
106

Mohit
S/o Sh. Vishnu Dutt
106

Mayank Sikarwal
S/o Sh. Ashok Sikarwal
106

Hitesh Yadav
S/o Sh. Shyam Sukh
106

Deepak Yadav
S/o Sh. Satish Kumar
106

Atul Yadav
S/o Sh. Bikram Singh Yadav
106

Ankit Yadav
S/o Sh. Surender Yadav
106

Amit Yadav
S/o Sh. Surender Singh
106

Abhijeet Yadav
S/o Sh. Ajeet Singh
106

Himanshu Yadav
S/o Sh. Ashok
106

Arpit
S/o Sh. Mahipal
106

Aditya
S/o Sh. Surajbhan
106

Anil
S/o Sh. Surajbhan
106

Amit Kumar
S/o Roshanlal
106

Dinesh
106

Devasheesh
S/o Sh. Anil
106

Nikhil
S/o Sh. Dayanand
106

Daljit Singh
S/o Sh. Sukhbir
106

Ashish
S/o Sh. Virender
106

Deepak
S/o Sh. Vijay
106

Deepak
106

Monu
106

Yogesh
 

Session wise NDA Qualified Details

Nov 2016-17 Nov 2015-16 Jan 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12