# Admission 2018
 
KVPY 2018-19KVPY 2018-19KVPY 2018-19

KVPY 2018-19

TOP RESULT in KVPY-2018 by TOP SCHOOL- 20 SELECTIONS in 1st Stage

 

                                                                                                     

 


Bhumika 
D/o Suresh Kumar

Koyna Jain
D/o Prakash Jain

Narottam
S/o Mahender

Nidhi
D/o Babulal 

Youdish
S/o Mukesh Kumar

Akshika 
D/o Dr. Bhushan Kumar

Lakshay Dahiya
S/o Ashok Kumar

Vanshika
D/o Mukesh Kumar

Yogender
S/o RajKumar 

Karuna
D/o Radhe Shyam

Nisha 
D/o Sanjay Kumar

Amann Bansal
S/o Hari Kishan Bansal

Manish
S/o Omprakash

Aprana
D/o Birender Singh
 

Rohit Yadav
S/o Rakesh Kumar

Devesh 
S/o 

Abhishek
S/o Rohtash

Ankit
S/o Naresh Kumar

Nitin
S/o Nitya Nand 

Piyush Aggarwal
S/o  

Session wise KVPY Scholars

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13